I Åkra, Baugstranda og Matre er det lagt ut til saman 25 bøker der turgåarar kan skriva namna sine.Det er 27. året sidan den spede oppstarten med 6 bøker. Det er merka løyper, og ein del fellesturar har vore arrangerte i desse åra.
 Folk notérer sjølve ned sine turar på ark dei har fått i postkassa. Manglar nokon slike ark, så får du nye på butikkane i området. Arka leverast inn til Kjartan Hegland eller Bjørn Rune Bergane ca. 1. november.
Det er så ei trekking av pengepremiar til våren etter reglar som er skildra på arket. Krava er ikkje harde!
 SAM 0928a 800x559
Tek du ein siste innspurt?
 

BR