Slik vart valget for Åkra sokn:

1. Oddrun Berge - 26 stemmer

2. Åse Farestveit - 24 stemmer

3. Ruth Solveig Årthun Bergane - 23 stemmer

4. Magnhild Solveig Eide Furdal - 22 stemmer

5. Erik Johan Furdal - 21 stemmer

6. Anne Lise Vågen - 21 stemmer

7. Sunniva Brekke - 19 stemmer

8. Bodil Hjøllo Solheim - 19 stemmer

9. Gunnhild Vika Jegteberg - 19 stemmer

Dei fire første på lista er faste representantar og dei andre er vara representantar.