01.02.2011. Lyn og torden.

Her kan du sjå om det er lyn- og tordenver : http://www.lynradar.no/hw/hw3.php?config=&forecast=pass&pass=live_lightning

 

14.09.2010. Pesju.
Her kan du høyra kristen sang og musikk, heile døgeret : http://www.p7.no/

21.08.10. Nytt liv til slitne pc-ar.
Å bytta harddisk er antakelig den enklaste og mest effektive oppgraderinga ein kan gjera.
Les meir her: http://www.dagensit.no/tester/article1957650.ece

15.08.10. Visjon Norge.
Vil du sjå Norges einaste kristne TV kanal , som sender 24 timar i døgeret. Du kan sjå den på internett: http://www.visjonnorge.com/index.php?sideID=1483&listeID=264&ledd1=264 . På Canal Digital sin parabol ligg den på kanal 115 og på RiksTv ligg den på kanal 51. Du må ha eit programkort for RiksTv.

05.07.10. Spotify.
Det ligg ein gratis versjon her : http://www.hardware.no/artikler/ta_i_bruk_spotify_uten_invitasjon/76437

04.06.10. Gjer Firefox nettlesar raskare.
Les her korleis du gjer Firefox dobbel så rask: http://teknofil.no/wip4/10_trinns_forbedring_gjoer_firefox_raaskinn/d.epl?id=13338

22.05.10. Norske webhotell.
Her ligg liste over norske webhotell som passar for Joomla. Ikkje alle er like bra, sjå her: http://forum.joomla.org/viewtopic.php?f=436&t=156319

14.05.10. Joomla.
Her er sider du kan gå inn på, for å få hjelp med Joomla :http://www.prioritetnorge.no/joomla.html 
http://www.joomlaeksperten.com/ , http://forum.joomla.org/viewforum.php?f=97 

14.05.10. Filmar frå eldre tider.
Her kan du sjå video frå arbeidslivet i eldre tider: annlegg, jordbruk, kultur mm. Gå inn på: http://www.videoarkivet.no/

21.03.10. Sletting på nett
Har du bilete eller sider på nettet som du vil slett, så kan du gå inn på denne sida: http://www.slettmeg.no/

03.03.10. Spotify
Statoil har dessverre ikkje fleire innvitasjonar å dela ut.

27.02.10. Ny versjon av Open Office
Her kan du lasta ned ny versjon av Open Office : http://download.openoffice.org/other.html

29.11.09. Lagring av foto
Ein datamaskin kan svikta og då forsvinn kanskje alle bileta. Du kan kjøpa ein ekstra harddisk , der du legg inn kopi av alle bileta. Nokre fotobutikkar kan også lagra bileta. Men ein kan også leiga plass på server hos eit datafirma. Her er ei adresse til eit firma, som utfører slike tenester: http://www.jotta.no/

14.11.09. Enkel heimeside
Har du ynskje om å lag ei enkel heimeside. Prøv denne: http://www.123hjemmeside.no/. Den er lett å jobba med. Her ser du ein del eksempel på heimesider: http://www.123hjemmeside.no/pages/howExamples.aspx

09.10.09. Redigering av bilete
Vi som jobbar med heimesida brukar eit fotoprogram som heiter Picnik. Med det kan ein gjera bileta lettare m.m. Ein slepp å lasta ned programmet, men går inn på heimesida til Picnik og forandra bilete der. Her finn du programmet: http://www.picnik.com/

29.04.09. Fem gode tips for å auke surfehastigheten
Nå reknar vi med at alle som bestillte fiber i Åkra, har fått det montert. Hastigheten inn er 10,5 Mbt og ut 7-8 Mbt. Kanskje du ikkje synest det går så mykje snarare å vera på internett. Vi vil gje nokre tips, som kan ordna det. Mål hastigheten her: http://www.bredbandskollen.se/

1.Datamaskinen. Viss du har ein gammal datamaskin eller at det ligg mykje inne på maskinen, så vil den gå seinare. Fjern filer og program som ikkje er i bruk. Maskinen kan også leverast inn til eit pc-verkstad for reinsing.
2.OpenDNS.  Ved å leggja inn 2 IP-adresser i nettverksystemet på maskinen, vil det gå raskare å søkja på internett. Her er link til sidene: http://www.dinside.no/782898/opendns Gå inn på sidene: https://www.opendns.com/start

3.Nettlesar. Viss ein har Explorer 6 vil ein ofte få eit kvite felt i adressene på høgre sida, i bygdalaget sine sider. Går du over til den nye Explorer 8, slepp ein det problemet. Her er Explorer 8: http://www.microsoft.com/norge/windows/internet-explorer/default.aspx. Moxilla Firefox sin nettlesar kan også brukast. Her kan du henta den: http://nb-no.www.mozilla.com/nb-NO/

4.BitTorrent. For dei som vil lasta ned tv-program frå NRK NettTV,  kan lesa på desse sidene:http://www.dinside.no/786064/slik-faar-du-fart-paa-bittorrent. Sjå også på denne sida: http://www.dinside.no/514960/last-ned-med-bittorrent

5.Gratis program. Tips og gratisprogram finn du her: http://www.hjelperdeg.no/
je