Åkra brannvesen treng så sårt nyrekruttering. Fleire har gått av med pensjon, og ein treng påfyll av unge nedanfrå. I fleire situasjonar har det lokale brannvernet vore først på staden, og det er utført svært viktig innsats. Kan du tenka deg dette?  Det er lyst ut stillingar på kommunen si heimeside. Ta elles kontakt med Arild Kvame.
 
 

31012009002picnik brannøving

BRB