Andre søndag i det nye året var strålande fin.

Snødekte toppar, sol mot vatnet i fjorden og mange ute på tur rundt bygda.

På Årtun er det liv og røre med det nye småkraftverket. Det er ikkje små dimensjonar på korkje røyr,

maskinar eller anna utstyr. Det er mykje arbeid att før det etter planen er ferdig om eit år eller halvanna.

Her er nokre bilete:

 

           IMG_2424-picnik

 

           IMG_2425-picnik

 

           IMG_2426-picnik

 

           IMG_2427-picnik


                 BR