Sparebank1-stiftinga gav onsdag kveld kroner 30.000 til Matre IL.

Heile Oppvekstsenteret , med foreldre, slekt og andre interesserte, var samla i

Inger Johanne Vågen i Solglimt 4H seier at handelen var god, utstillarane mange,

Hausten 2007 hadde FAU på Åkra skule eit foreldremøte med verksemdsleiarane Toril Tjelmeland og Steinar Haugan der dei

Til Toppen