Grunna Corona-restriksjonane ser me det for vanskeleg og usikkert å gjennomføra Åkraløpet og sandvolleyballturneringa pinseaften. Me veit at dette er noko mange gleder seg til, men med over 200 deltakarar/ tilskodarar, køar og nærkontakt er det ikkje lov i år.
 
Idrettslaget vil i staden setja opp "Naturstiar" i alle tre bygdene i pinsa. Sjå nærare informasjon på plakatar og Facebook etterkvart!
 
Matre IL
v/ Bjørn Rune